22/10/07

ON ESTÀ EL PAM?

El nou govern municipal de Tortosa va anunciar que presentaria un Pla d’Actuació Municipal en tres mesos, comptats des de la seva presa de possessió. Avui, 22 d’octubre, més de quatre mesos després de la constitució del nou consistori, encara no ens l’han presentat.

Tothom sap que des de l’oposició tot sembla més fàcil, i que quan tens la responsabilitat de governar és quan els reptes que presenta la gestió municipal adopten la dimensió que realment tenen. Fer una Pla d’Actuació Municipal a quatre anys vista, per tant, no és una tasca fàcil, sobretot quan no existeixen antecedents recents, ja que els governs de Joan Sabaté no van elaborar mai una planificació global de la gestió per al conjunt de la legislatura. Els compromisos, però, s’han de complir. No valdrà que ens diguin, en el moment de la seva presentació, que ells com a mínim l’han fet. Les mancances dels anteriors governs no han de fer virtut l’incompliment d’un compromís clar de l’actual govern de presentar el PAM en tres mesos.

Espero que el presentin en breu, perquè jo també crec que és absolutament necessari per al bon govern de la ciutat. Des del punt de vista de l’oposició representa, a més, el document a partir del qual es pot crear debat al voltant de la gestió municipal i, per tant, fer política: contraposar models, mesurar la coherència de la planificació del govern amb els programes electorals dels grups que hi donen suport, fer-hi aportacions en positiu... En definitiva, fer allò que ens pertoca, treballar, ja sigui des del govern o des de l’oposició, per tal de millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Tortosa i de la resta de pobles del municipi.