12/11/07

EL CENTRE D'ACOLLIDA TURÍSTICA DE TORTOSA

D'entrada, vull felicitar a Ricard Forés pel canvi que hi ha hagut en el concepte que ha de donar contingut al Centre d'Acollida Turística de Tortosa. Em sembla molt més adient donar continuitat a la idea de la Tortosa, cruïlla de les tres cultures que limitar la promoció de la ciutat a la cultura andalusí.

Per conèixer millor aquest projecte, podeu visitar la pàgina web de l'Ajuntament de Tortosa, que en una notícia publicada el 7 de novembre, explica de manera sintètica les característiques que tindrà aquest servei. Pel que fa a la seva ubicació, aquest centre s'haurà de construir en una zona aïllada, a un dels accessos a la ciutat de Tortosa, i ha de disposar de zona de pàrking. En aquest punt tinc dubtes: una ciutat com Tortosa, amb quatre accessos (dos al sud i dos al nord), n'haurà d'escollir un per situar-hi aquest centre. Quin triem? A més, estem definint un servei per a visitants que es desplacen en vehicle privat, però excloem (en funció d'on situem el servei) aquelles persones que arribin en tren o autobús a la nostra ciutat. D'altra banda, caldrà definir com es relaciona aquest nou centre amb les oficines d'informació turística locals.

En definitiva, crec que es una bona notícia pels que creiem que el sector turístic ha de ser una de les apostes estratègiques de Tortosa, però caldrà veure com es concreta.