8/11/07

QUÈ PASSA AMB L’ORDENANÇA DEL CIVISME?

Tinc la sensació que el govern de Bel té dubtes sobre la conveniència de tirar endavant l’ordenança del bon ús de la via pública, i no em sorprèn: ja vam expressar, quan vam presentar les al·legacions a la normativa, el nostre rebuig per un text que, jurídicament, és un autèntic desastre.

Més enllà el debat polític sobre la conveniència de tractar de forma homogènia situacions que tenen orígens diversos, i que de cap manera encaixen en el concepte de les conductes incíviques (mendicitat, jocs infantils al carrer...), cal tenir en compte que una normativa que limita les nostres llibertats ha de ser, en primer lloc, producte d’un diàleg i un acord social i polític que no va existir en la seva tramitació a finals de l’anterior legislatura. En segon lloc, cal que aquesta norma tingui un rigor jurídic que en la versió actual no existeix i, per tant, obre la porta a arbitrarietats i no ofereix garanties tan bàsiques com la presumpció d’innocència.
Paral·lelament, seria bo que el govern instal·lés cartelleres a la nostra ciutat, donant la possibilitat a la ciutadania i a algunes associacions de començar a complir amb la famosa ordenança. De moment, al pla de xoc no hi són.