12/5/09

ARTICLE: UN GOVERN SENSE CAPACITAT DE REACCIÓ

El Govern Municipal està mostrant una apatia preocupant davant la situació per la que estan passant moltes famílies de la ciutat. Una situació excepcional com la que vivim mereix una resposta política excepcional que, en el cas de Tortosa, no s’està produint.

Ara fa un mes vam presentar una proposta amb 21 mesures per fer front a la crisi des de l’àmbit local. Aquest document, que estem presentant a diversos agents socials i econòmics per tal de recollir les seves aportacions, s’ha elaborat amb la voluntat d’impulsar un pacte de ciutat. Aquest pacte, però, l’ha de liderar el govern municipal, que és qui té la potestat, i també la responsabilitat, de convocar a tots els agents polítics, econòmics i socials de la ciutat per tal de consensuar un paquet de mesures que minimitzin els efectes negatius de la crisi en la societat i l’economia tortosines. Ara fa 15 dies vam presentar el document a Ferran Bel i, de moment, no hem rebut cap resposta.

No es tracta d’inventar res. Moltes ciutats catalanes han tancat acords d’aquesta naturalesa per tal de fer front a la crisi econòmica. Tot i que és cert que Tortosa es troba en una situació financera preocupant (l’endeutament de l’Ajuntament i les seves empreses públiques ha crescut 18 milions d’euros en dos anys), i que les competències municipals són limitades, creiem que encara queda marge per tal d’impulsar algunes actuacions que contribueixin a pal·liar les dificultats financeres de les famílies (per exemple fraccionant o ajornant el pagament de l’IBI a les persones en situació d’atur, evitant, a més, un previsible increment de la morositat) o a facilitar l’activitat econòmica (per exemple, avançant la creació del servei d’orientació a empreses i emprenedors prevista al PAM pel 2010). Nosaltres vam plantejar 21 mesures, però de ben segur se’n poden impulsar moltes més.

El més preocupant, però, és que el Govern Municipal continua sense plantejar un model de ciutat i sense impulsar la planificació necessària per que Tortosa surti reforçada d’aquesta crisi global. El Pla Estratègic que es va comprometre a elaborar a partir del 2008 continua essent una simple promesa electoral, i avui és més necessari que mai saber cap on va Tortosa, i quines seran les nostres alternatives al més que previsible tancament d’alguns importants centres de treball de la ciutat i del territori.

Potser aquest govern ha confós la política municipal amb la gestió urbanística. Executar totes les obres previstes per governs anteriors està bé (només faltaria), acollir-se al Fons Estatal d’Inversió Local i aprofitar-lo per fer obres que havien promès i difícilment es podrien executar sense els 6 milions d’euros extra rebuts de l’Estat també està bé. Però cal esperar alguna cosa més d’un govern que va generar unes expectatives desmesurades i que, en canvi, està demostrant un preocupant manca de capacitat de planificació i de reacció.

Jaume Forcadell

Portaveu del Grup Municipal d’ICV a l’Ajuntament de Tortosa