19/5/09

EL SÍNDIC DE GREUGES POSA EN EVIDÈNCIA LA POLÍTICA COMUNICATIVA DE FERRAN BEL


Avui El Punt publica que Rafel
Ribó, Síndic de Greuges, ha llençat un contundent toc d’atenció al govern municipal tortosí pel fet de dificultar l’accés dels grups de l’oposició als mitjans de comunicació de titularitat municipal.

Aquest pronunciament del Síndic, que es produeix com a conseqüència d’una queixa formulada pel PSC, destapa l’estratègia de Bel per tal de silenciar l’oposició. Desactivada Ràdio Tortosa, que des de l’entrada al govern de Ferran Bel no fa tertúlies ni entrevistes als regidors de l’oposició, i eliminat el Butlletí Municipal, els únics mitjans de comunicació actius són la pàgina web i el butlletí electrònic, i els grups municipals que no estem al govern tampoc hi tenim accés.

El control de la informació és clau per condicionar l’opinió de la ciutadania, però també és un bon indici de la qualitat democràtica d’una societat i, en aquest cas, d’una administració municipal. Cal dir que, en aquest sentit, el govern de Ferran Bel no passa l’examen.