14/7/09

DESACORDS AMB EL GOVERN MUNICIPAL (4): GESTIÓ ECONÒMICA

L’alt nivell d’endeutament ha provocat que Tortosa estigui, a dia d’avui, en un pla de sanejament financer fiscalitzat per la Generalitat. Això, a priori, no és greu. El problema ve quan, a més, no es compleixen les previsions d’ingressos. Intuïm que la situació és preocupant: encara no s’ha liquidat el pressupost de l’exercici 2008 i els proveïdors estan cobrant amb uns vuit mesos de retard.


Un dels punts forts de la proposta de Ferran Bel havia de ser una millora en la gestió de les finances municipals. Després de dos anys, però, la nostra valoració no és gaire positiva. En dos anys s’han generat, entre l’Ajuntament i les empreses públiques municipals, 18 milions d’euros d’endeutament, gairebé tot a llarg termini. Això s’explica en base a dos circumstàncies: la necessitat d’accelerar l’execució del PINCAT i l’aposta per potenciar empreses públiques que també requereixen endeutar-se per tirar endavant els projectes del govern municipal. En aquest sentit, l’endeutament de les empreses públiques anirà a més en els propers mesos, ja que la decisió que el nou complex d’aigua sigui promogut i explotat per l’empresa pública de gestió esportiva comportarà un nou endeutament a llarg termini, probablement constituint una hipoteca sobre el dret de superfície d’una parcel·la de l’Estadi Municipal.


El problema és que tot això s’ha de pagar, i que, en la situació actual, amb uns ingressos molt per baix de les expectatives que s’havien generat inicialment, caldria ser prudent a l’hora de demanar nous crèdits. Cal tenir en compte que l’Ajuntament, tot i haver contractat un crèdit de 2,3 milions d’euros a llarg termini per tal d’acabar amb l’extrajudicial i atendre en un termini raonable les factures, està pagant amb vuit mesos de retard els proveïments més bàsics.


Ara fa uns mesos vam demanar una revisió del Pla d’Actuació Municipal per tal de revisar-ne les prioritats i adequar-lo a l’actual situació econòmica. També vam demanar contenció en la despesa i moderació en les noves contractacions. De moment no se’ns ha fet arribar cap resposta. Esperem amb atenció la liquidació del pressupost de 2008, tot i que ens temem que ens la presentaran a l’agost per tal de minimitzar l’impacte negatiu que pot tenir.