4/11/09

ARA, LES IDEES CLARES

Més recursos procedents de l'Estat. Perfecte! Arriben informacions que als 8 milions aconseguits per ICV ahir hem de sumar-ne 4 més en diferents partides. Benvingut sigui el treball dels nostres representants a Madrid per tal d'aconseguir que disposem dels recursos necessaris per emprendre un pla de recuperació econòmica com cal.

Ara cal que tinguem les idees clares. La nostra proposta és la creació d'una Taula, amb representació del Govern, de les forces polítiques i dels agents socials i econòmics del territori, que formuli propostes en relació a les actuacions a impulsar amb aquests recursos, a més de fer el seguiment de la seva execució. Tot això, si pot ser, en un clima d'unitat política o, millor dit, d'unitat d'acció entre les forces polítiques i els agents socials i econòmics.

Vull reiterar el meu agraïment pel compromís i la implicació de les forces polítiques que formen part del Govern de Catalunya i dels seus representants al Congrés. La resposta a les demandes que va formular el territori dissabte ha estat ràpida i contundent.